Statuslys

Statuslyset på framsiden av Apple TV indikerer følgende:

Apple TV-tilstand

Statuslyset

lyser

er av eller i standbymodus

er av

starter opp

blinker sakte

mottar en kommando fra fjernkontrollen

blinker én gang

oppdaterer programvaren

blinker raskt