Skjermsparere

Når Apple TV ikke har vært i bruk på et bestemt antall minutter, vises en skjermsparer.

Flyfoto-skjermspareren viser vakre videoer i sakte film fra steder rundt omkring i verden. Disse lastes ned fra en tjener på nettet, og gjør skjermspareren mer engasjerende og dynamisk. Du kan angi hvor ofte Apple TV skal se etter og laste ned nye videoer til Flyfoto-skjermspareren.

Endre nedlastingsfrekvensen for Flyfoto-skjermspareren. Åpne Innstillinger Innstillinger, velg Generelt > Skjermsparer, og marker Last ned nye videoer før du velger et alternativ.

Gå tilbake til å bruke Apple TV. Når skjermspareren er aktiv, trykker du på Touch-flaten for å gå tilbake til appen du brukte.

Velg en annen skjermsparer. Åpne Innstillinger Innstillinger, velg Generelt > Skjermsparer, og velg Type. Velg deretter den skjermspareren du vil bruke.

Velg hvilke bilder som skal vises. Mange av skjermsparervalgene viser en lysbildeserie med bilder – dette kan være bilder fra Apple eller en samling av dine egne bilder lagret i iCloud. Hvis du vil velge hvilke bilder som skal brukes, åpner du Innstillinger Innstillinger, velger Generelt > Skjermsparer og velger Type. Deretter velger du en av de bildebaserte skjermsparertypene.

Hvis du velger Mine bilder, åpnes Bilder-appen. Følg instruksjonene i Angi bilder som skjermsparer.

Angi forsinkelsen for skjermspareren. Åpne Innstillinger Innstillinger, velg Generelt > Skjermsparer, marker Begynn etter-innstillingen, og angi et antall minutter. Dette gjør at Apple TV automatisk starter skjermspareren hvis enheten ikke har vært i aktiv bruk i det angitte antallet minutter.