Finn fram på Apple TV

Hjem-skjermen på Apple TV gir enkel tilgang til apper og innstillinger. Og når du uthever en app på den øverste raden, ser du eventuelle appsnarveier på toppen av Hjem-skjermen. Hvis du vil endre hvordan Hjem-skjermen ser ut, leser du Tilpass Hjem-skjermen.

Hjem-skjermen på Apple TV

Bruk Touch-flaten og knappene på Apple TV Remote til å navigere på Apple TV.

Apple TV 2-fjernkontroll

Finn fram på Apple TV. Sveip til venstre, høyre, opp eller ned på Touch-flaten. Appen som er uthevet, blir litt større.

Markert app på Hjem-skjerm

Marker et objekt. Sveip for å utheve objektet, og trykk deretter på Touch-flaten.

Få tilgang til kontekstmenyer. Trykk og hold på Touch-flaten. Hvis du har uthevet et objekt som har flere valg, vises valgene i en lokalmeny.

Bruk det skjermbaserte tastaturet. Hvis et tastatur vises på skjermen, sveiper du over bokstavene for å utheve en bokstav og trykker på Touch-flaten for å markere den. Hvis du vil bytte tastatur, sveiper du ned for å velge store bokstaver, små bokstaver, tall eller spesialtegn. Hvis du vil skrive en annen variant av en bokstav (for eksempel en bokstav med aksent), uthever du bokstaven og deretter trykker og holder på Touch-flaten for å velge et alternativ.

Gå til forrige skjerm. Trykk på Menu-knapp-knappen.

Gå tilbake til Hjem-skjermen. Trykk på Hjem-knappen Hjem-knapp.

Vis åpne apper. Trykk på Hjem-knappen Hjem-knapp to ganger. Les Bytt raskt mellom apper.

Sett Apple TV i dvalemodus. Trykk på og hold inne Hjem-knappen Hjem-knapp og marker deretter Dvale. Les Vekk eller sett Apple TV i dvalemodus.

Åpne søk. Trykk på Søk-knappen Søk-knapp for å starte Søk-appen Søk-appsymbol og finne innholdet du vil se.