Bytt raskt mellom apper

Du kan bytte raskt mellom forskjellige apper på Apple TV uten først å gå tilbake til Hjem-skjermen. Det fungerer på omtrent samme måte som fleroppgavefunksjonen på iPhone og iPad.

Se nylig brukte apper. Trykk raskt to ganger på Hjem-knappen Hjem-knapp. Små vinduer som representerer hver av de åpne appene, vises i en rad på skjermen.

Velg en annen app. Sveip til venstre eller høyre for å navigere til en annen app. Trykk på Touch-flaten for å åpne appen som er midt på skjermen.

Tving den uthevede appen til å avslutte. Sveip opp for å tvinge den uthevede appen til å avslutte.

Hvis du vil gå ut av appveksleren uten å bytte app, trykker du på Menu-knapp-knappen.