Koble Apple TV Remote til Apple TV

Apple TV Remote sammenkobles automatisk med Apple TV. Hvis den kobles fra eller du får en ny fjernkontroll, må du sammenkoble den med Apple TV manuelt.

Apple TV Remote kan være sammenkoblet med én Apple TV-enhet om gangen. Når du sammenkobler en fjernkontroll, frakobles eventuelle andre fjernkontroller automatisk.

Sammenkoble Apple TV Remote med Apple TV. Slå på Apple TV og hold Apple TV Remote slik at den ikke peker mer enn 8 til 10 cm til siden for fronten på Apple TV. Deretter trykker og holder du på Start/pause-knapp-knappen og Opp-knappen Volum opp-knapp i 2 sekunder. Når sammenkoblingen av Apple TV Remote er utført, vises en melding på skjermen.