Juster følsomheten for Touch-flaten

Du kan tilpasse Touch-flaten på Apple TV Remote slik at den passer til din bruk.

Endre hastigheten på Touch-flaten. Åpne Innstillinger Innstillinger, og velg Fjernkontroller og enheter > Hastighet på Touch-flaten.

Sett hastigheten til Rask for å få små tommelbevegelser til å flytte lengre på Apple TV-skjermen. Sett hastigheten til Sakte for å kreve større bevegelser for å flytte kortere.