Finn fram på Apple TV
Hjem-skjermen på Apple TV gir enkel tilgang til apper og innstillinger. Og når du uthever…

Organiser appene
Apple TV leveres med en samling apper ferdig installert på Hjem-skjermen. Du kan legge til…

Styr det som spilles av
Enten du ser på et TV-program eller en film, har du full kontroll. Spill av…

Tilpass lyd
Du kan styre volumet på TV-en eller receiveren med Apple TV Remote. Ytterligere lydkontroller gjør…

Tilpass Hjem-skjermen
Den øverste raden på Hjem-skjermen er det beste stedet for favorittappene dine. Når du uthever…

Bytt raskt mellom apper
Du kan bytte raskt mellom forskjellige apper på Apple TV uten først å gå tilbake…

Bruk Apple TV Remote


Strøm innhold ved hjelp av AirPlay
Bruk AirPlay til å vise skjermen til Mac-maskinen eller iOS-enheten direkte på Apple TV og…

Skjermsparere
Når Apple TV ikke har vært i bruk på et bestemt antall minutter, vises en…

Vekk eller sett Apple TV i dvalemodus
Apple TV er klar til å vise innhold til enhver tid, og går automatisk i…