Vis bilder og videoer

Bilder-app

I Bilder-appen kan du bruke følgende tjenester for å se bilder og videoer som deles fra iCloud-kontoen:

  • Min bildestrøm: Standardinnstillingen er at Min bildestrøm er slått på på iOS-enhetene dine, og funksjonen laster automatisk opp nye bilder som tas på iOS-enheter, til de andre enhetene dine som bruker Min bildestrøm, inkludert Apple TV.

  • iCloud-bildedeling: Du kan vise albumer med bilder og videoer som deles fra en annen iOS-enhet eller en Mac-maskin som bruker iCloud-bildedeling, eller vise andre personers delte albumer hvis du abonnerer.

Merk: Bilder som deles ved hjelp av Hjemmedeling fra iTunes på datamaskinen, vises kun i Datamaskiner-appen Datamaskiner-appsymbol, ikke i Bilder-appen Bilder-appsymbol. Les Vis bilder fra datamaskinen på Apple TV.

Slå på bildedeling. Åpne Innstillinger Innstillinger, velg Kontoer > iCloud, og slå på Min bildestrøm eller iCloud-bildedeling.

Se gjennom de nyeste bildene. Åpne Bilder Bilder for å vise de nyeste bildene dine på skjermen. Velg Aktivitet, og sveip deretter til venstre eller høyre på Touch-flaten for å bla gjennom bildene, eller du kan velge et bilde for å vise det i fullskjermmodus.

Vis Min bildestrøm-albumet. Velg Bildestrøm i Mine albumer, og sveip deretter mot venstre eller høyre på Touch-flaten for å bla gjennom bildene. Du kan se på og bla gjennom fullskjermbilder ved å markere et bilde og deretter sveipe mot venstre eller høyre.

Vis et delt album. Velg et album i Mine albumer, og sveip deretter til venstre eller høyre på Touch-flaten for å bla gjennom bildene. Du kan se på og bla gjennom bilder i fullskjermmodus ved å markere et bilde og deretter sveipe mot venstre eller høyre. Hvis du vil se en liste med personer som abonnerer på det delte albumet, velger du Personer.

Se kommentarer og lik bilder i et delt album. Velg et bilde i et delt album, slik at det vises i fullskjermmodus, og trykk deretter på Touch-flaten for å se informasjon om når bildet ble lagt ut, og kommentarer fra andre. Hvis du vil merke bildet med at du liker det, trykker du på Touch-flaten en gang til.

Slett et delt album. Velg et album fra Mine albumer, velg Personer, og velg deretter Slett delt strøm.