Opprett en lysbildeserie

Du kan vise albumene dine som en lysbildeserie på Apple TV.

Opprett en lysbildeserie. Velg et album eller Bildestrøm i Mine albumer, og velg deretter Lysbildeserie. Velg lysbildeserieinnstillingene du vil ha, og velg deretter Start lysbildeserie.

Angi lysbildeserieinnstillinger. Før du starter lysbildeserien kan du justere følgende innstillinger for å tilpasse lysbildeserien.

  • Bilder i tilfeldig rekkefølge: Slå på for å vise bildene dine i tilfeldig rekkefølge.

  • Gjenta bilder: Slå på for å vise lysbildeserien kontinuerlig.

  • Tema: Velg et lysbildeserietema for å gi lysbildeserien en annen stil.

  • Tid per bilde: Velg hvor lenge hvert bilde skal vises på skjermen.

  • Overgang: Velg overgangseffekten du vil bruke mellom bilder.