Angi bilder som skjermsparer

Du kan bruke et album i Bilder som skjermsparer på Apple TV.

Angi en skjermsparer. Velg et album, velg deretter Skjermsparer, og bekreft.

Juster skjermsparerinnstillinger. Åpne Innstillinger Innstillinger, og velg Generelt > Skjermsparer. Les Skjermsparere.