Tilpass video- og lydinnstillinger

Det finnes kontroller og innstillinger du kan bruke til å tilpasse lytte- og seeropplevelsen med Apple TV. Du kan for eksempel:

  • forsikre deg om at Apple TV-oppløsningen tilsvarer TV-ens oppløsning

  • angi om lyden fra Apple TV skal være Dolby Digital-kodet lyd

  • sende lyd til Bluetooth-hodetelefoner eller andre høyttalere

  • angi språk for undertekster og lydspor for innhold på andre språk

Angi språk for lyd og undertekster. Åpne Innstillinger Innstillinger, velg Lyd og video, og velg språk under Språk (lyd) eller Undertekster.

Merk: Hvis språket du har valgt, ikke er tilgjengelig, hører du standardspråket – språket knyttet til området ditt eller språket som er valgt i Generelt-innstillingene.

Send lyd til Bluetooth-hodetelefoner eller en annen AirPlay-høyttaler. Åpne Innstillinger Innstillinger, og velg Lyd og video > Lyd ut.

Du finner mer informasjon under Koble Bluetooth-enheter til Apple TV.

Bruk Apple TV uten å forstyrre andre. Apple TV kan dempe det generelle lydnivået ved å redusere lydnivået for musikk og lydeffekter . Hvis du vil aktivere denne innstillingen under avspilling av en video, sveiper du ned for å åpne Info-panelet, velger Lyd og velger deretter Demp høye lyder.

Avspillingsskjerm som viser Lyd-nedtrekksmenyen og Demp høye lyder valgt

Hvis du vil endre denne innstillingen for alle videoer, åpner du Innstillinger Innstillinger og velger Lyd og video > Demp høye lyder.

Juster andre lyd- og videoinnstillinger. Du kan justere andre lyd og videorelaterte innstillinger, for eksempel Lydeffekter og Musikk, Navigeringsklikk, Surroundlyd-modus, HDMI ut-signaler og Oppløsning. Åpne Innstillinger Innstillinger, og velg Lyd og video.