Styr hjemmekinoanlegget med Apple TV Remote

Du kan konfigurere Apple TV Remote til å slå TV-en på eller av, endre inndatakilden til Apple TV, og til og med styre volumet.

Slå TV-en av og på med Apple TV Remote. Åpne Innstillinger Innstillinger, og velg Fjernkontroller og enheter > Slå på TV-en med fjernkontrollen.

Bruk Apple TV Remote til å styre volumnivået på TV-en eller receiveren. Åpne Innstillinger Innstillinger, og velg Fjernkontroller og enheter > Volumkontroll.

Merk: Det er mulig at disse innstillingene ikke fungerer med alle enheter. Du finner mer informasjon på Kundestøtte for Apple TV.