Start Apple TV på nytt

Hvis Apple TV ikke reagerer, kan du prøve å starte den på nytt.

Start Apple TV på nytt. Gjør ett av følgende:

  • Trykk og hold på Meny- og Hjem-knappen Hjem-knapp til statuslyset på Apple TV blinker raskt.

  • Koble Apple TV fra strømuttaket, vent i fem sekunder, og koble til på nytt.

  • Åpne Innstillinger Innstillinger, velg System, og marker Omstart.