Familiedeling

Med Familiedeling kan du dele apper og visningsrettigheter med opptil seks familiemedlemmer. En voksen i husholdningen – organisatoren i familien – inviterer familiemedlemmer til å bli med i familiegruppen og samtykker til å betale for alle kjøp fra iTunes Store og App Store som gjøres av familiemedlemmer.

Viktig: Du kan ikke starte eller konfigurere Familiedeling direkte på Apple TV. Det må gjøres på en Mac-maskin eller iOS-enhet. Hvis du vil vite mer om hvordan du konfigurerer Familiedeling, leser du Konfigurer Familiedeling.