Endre språk eller regionformat

Første gang du konfigurerer Apple TV, må du velge hvilket språk du vil bruke. Du kan endre dette senere i Innstillinger.

Velg et annet språk. Åpne Innstillinger Innstillinger, velg Generelt > Språk, og velg et språk.

Endre regionformatet. Åpne Innstillinger Innstillinger, velg Generelt > Regionformat, og velg en region.