Endre nettverksinnstillinger

Hvis Apple TV er konfigurert med et kablet nettverk, kan du bytte til et trådløst nettverk uten å konfigurere Apple TV på nytt.

Bytt fra et kablet til et trådløst nettverk. Koble Ethernet-kabelen fra Apple TV. Åpne Innstillinger Innstillinger, velg Nettverk, og koble til et Wi-Fi-nettverk.