Begrens hvem som kan se hva

Du kan konfigurere Apple TV til å begrense bestemt innhold slik at kun autoriserte brukere kan se det eller foreta kjøp. Dette kalles foreldrekontroll. Du kan begrense forskjellige typer innhold og aktiviteter som:

  • kjøp av filmer, TV-programmer og apper

  • kjøp i app

  • spille av iTunes-filmer eller TV-programmer basert på aldersgrenser

  • åpning av apper basert på aldersgrenser

  • visning av innhold identifisert som upassende

  • spilling av flerspillerspill i Game Center

  • legge til venner i Game Center

  • endring av AirPlay- eller Sted-innstillinger

Merk: Det er mulig at begrensninger ikke gjelder apper fra tredjeparter. Hvis du vil begrense innhold fra tredjeparter, tilpasser du innstillingene for den enkelte appen enten i selve appen eller ved å åpne Innstillinger Innstillinger-appsymbol og velge Apper.

Hvis du vil angi eller overstyre restriksjoner, må du oppgi koden.

Slå på restriksjoner. Åpne Innstillinger Innstillinger, velg Generelt > Restriksjoner, og slå på Restriksjoner. Du blir bedt om å angi en firesifret kode.

Når du angir og verifiserer koden, aktiveres restriksjoner og andre alternativer i Restriksjoner-menyen.

Endre koden. Åpne Innstillinger Innstillinger, og velg Generelt > Restriksjoner. Velg Endre kode og oppgi nåværende kode før du skriver inn den nye koden.

Angi hvilke typer innhold som skal begrenses. Åpne Innstillinger Innstillinger, velg Generelt > Restriksjoner og oppgi koden hvis den kreves. Du kan begrense iTunes Store-kjøp og -leie, innholdstyper, Game Center-innstillinger og andre innstillinger.

Restriksjoner må være slått på før du kan konfigurere Restriksjoner-innstillingene. Hvis du vil se begrenset innhold, må koden oppgis hver gang.

Fjern alle begrensninger. Du kan deaktivere alle restriksjoner midlertidig og aktivere dem på nytt senere. Åpne Innstillinger Innstillinger, velg Generelt > Restriksjoner, marker Restriksjoner, oppgi koden, og slå deretter av Restriksjoner.

Hvis du bruker Familiedeling, kan du også bruke iOS-enheten til å begrense innholdet familiemedlemmer kan kjøpe, inkludert aktivering av Spør om kjøp, som gjør det mulig å for barna dine å kjøpe innhold med foreldregodkjenning. Du finner mer informasjon under Familiedeling.