Finn apper

Hvis du vet hva du leter etter, velger du Søk. Eller velg Kategorier (hvis det er tilgjengelig) for å finne fram basert på apptypen.

Tilgang til familiemedlemmers apper. Hvis du har aktivert Familiedeling, kan du vise og laste ned apper som andre familiemedlemmer har kjøpt. Velg Kjøpt, velg Familiedeling, og velg deretter navnet til et familiemedlem. Du finner mer informasjon under Familiedeling.