Apple TV Remote

Az Apple TV beállításához használja az Apple TV Remote eszköz Touch-felületét.

A Remote eszköz a Touch-felülettel

Beállítás közben legyintsen balra, jobbra, felfelé vagy lefelé az elemek kijelöléséhez. Megnyomáskor a Touch-felület kattanó hangot ad, és kijelöli a kiemelve látható elemet.

Az Apple TV Remote funkcióira és gombjaira vonatkozó részletes tudnivalókért lásd: Navigálás az Apple TV készüléken.