Kanadai megfelelőségi nyilatkozat az Apple TV-hez

Ez a készülék megfelel az Industry Canada engedélymentes RSS-szabványainak. Az eszköz üzemeltetése az alábbi két feltétel függvénye: (1) az eszköz nem okozhat interferenciát, illetve (2) az eszköznek el kell viselnie minden kapott interferenciát, a nem kívánt működést okozó interferenciát is beleértve.

Az 5150–5250 MHz-es sávban történő működtetés kizárólag beltéri használathoz való a kétcsatornás mobil műholdas rendszerekkel előforduló káros interferencia csökkentése érdekében.

Az 5250–5350 MHz-es és 5650–5850 MHz-es sávok elsődleges felhasználói (elsőbbségi felhasználói) olyan nagyteljesítményű radarok, amelyek interferenciát okozhatnak és/vagy kárt okozhatnak a LE-LAN-eszközökben.

Rádiófrekvenciás energia hatása A készülék által sugárzott kimenő teljesítmény megfelel az FCC/IC által meghatározott rádiófrekvenciás határértékeknek. A készülék működtetése közben legalább 20 cm távolságot kell hagyni a berendezés és a berendezés közelében tartózkodó személyek között.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

La bande 5150–5250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu’ils ont la priorité) pour les bandes 5250–5350 MHz et 5650–5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

L’exposition à l’énergie radiofréquence La puissance de sortie rayonné de cet appareil est conforme aux limites de la FCC/IC limites d'exposition aux fréquences radio. Cet appareil doit être utilisé avec une distance minimale de séparation de 20 cm entre l’appareil et le corps d’une personne.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)