FCC-megfelelőségi nyilatkozat az Apple TV-hez

Az eszköz megfelel az FCC előírásai 15. szakaszának. Az eszköz üzemeltetése az alábbi két feltétel függvénye: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, illetve (2) az eszköznek el kell viselnie minden kapott interferenciát, a nem kívánt működést okozó interferenciát is beleértve.

Megjegyzés: A berendezés a bevizsgálása alapján megfelel a B osztályú digitális eszközökhöz az FCC-előírások 15. szakasza értelmében előírt határértékeknek. A határértékek lakott területen ésszerűen elvárható védelmet biztosítanak a káros interferenciával szemben. A berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, alkalmaz, és sugározhat, valamint (ha nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe, illetve használják) zavarhatja a rádiófrekvenciás kommunikációt. Nincs garancia arra, hogy egy adott konfigurációban nem lép fel interferencia. Amennyiben a berendezés zavarja a rádió- vagy televízióadás vételét (ezt a berendezés be- vagy kikapcsolásával lehet megállapítani), az interferenciát a következő lépésekkel próbálhatja megszüntetni:

  • Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát.

  • Növelje meg a berendezés és a vevőegység közötti távolságot.

  • A berendezést csatlakoztassa a vevőegységtől eltérő áramkörhöz tartozó elektromos aljzathoz.

  • Kérjen tanácsot a márkaképviselőtől vagy egy tapasztalt rádió- vagy tévészerelőtől.

Fontos: A terméken az Apple hozzájárulása nélkül végrehajtott bármilyen változtatás vagy módosítás érvénytelenítheti az elektromágneses kompatibilitást (EMC) és a vezeték nélküli megfelelőséget, és a termék működtetési jogának elvesztését vonhatja maga után. A termék igazoltan megfelel az EMC szabványnak, amennyiben a rendszer összetevői között a szabványnak megfelelő perifériás eszközöket és árnyékolt kábeleket alkalmaznak. A rádió, televízió és más elektronikus eszközök közötti esetleges interferencia csökkentése érdekében fontos, hogy a rendszer összetevői között a szabványnak megfelelő perifériás eszközöket és árnyékolt kábeleket alkalmazzon.

Rádiófrekvenciás energia hatása A készülék által sugárzott kimenő teljesítmény megfelel az FCC/IC által meghatározott rádiófrekvenciás határértékeknek. A készülék működtetése közben legalább 20 cm távolságot kell hagyni a berendezés és a berendezés közelében tartózkodó személyek között.

Kötelezettségvállaló (kizárólag FCC-ügyekben):

Apple Inc. Corporate Compliance

1 Infinite Loop, MS 91-1EMC

Cupertino, CA 95014