Az Apple TV újraindítása

Ha az Apple TV nem válaszol, próbálja meg újraindítani a készüléket.

Az Apple TV újraindítása: Tegye az alábbiak bármelyikét:

  • Tartsa megnyomva a Menu gombot és a Főgombot Főgomb, amíg az Apple TV állapotjelző fénye el nem kezd gyors ütemben villogni.

  • Húzza ki az Apple TV tápkábelét a konnektorból, várjon öt másodpercig, majd csatlakoztassa újra a tápkábelt.

  • A Beállításokban Beállítások válassza a Rendszer elemet, majd jelölje ki az Újraindítás lehetőséget.