Tärkeitä turvallisuus- ja käsittelytietoja

VAROITUS: Lue vahinkojen välttämiseksi kaikki alla olevat turvallisuustiedot ja käyttöohjeet ennen Apple TV:n käyttämistä. Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muun vamman tai vahingoittaa Apple TV:tä tai muuta omaisuutta.

Tärkeitä turvallisuus- ja käsittelytietoja Varmista Apple TV:n käytön turvallisuus lukemalla nämä ohjeet ja noudattamalla niitä.

 • Lue nämä ohjeet.

 • Säilytä nämä ohjeet.

 • Huomioi kaikki varoitukset.

 • Noudata kaikkia toimintaohjeita.

 • Älä käytä Apple TV:tä veden läheisyydessä.

 • Puhdista laite vain kuivalla kankaalla.

 • Älä sijoita laitetta lähelle mitään lämmönlähdettä, kuten lämpöpatteria, lämmitysilman lähdettä, liettä tai muuta lämpöä tuottavaa laitetta (koskee myös esim. vahvistimia).

 • Suojaa virtajohtoa tallatuksi tulemiselta tai puristuksiin jäämiseltä erityisesti liittimien tai Apple TV:n liitännän kohdalla.

 • Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä lisävarusteita.

 • Irrota Apple TV sähköverkosta ukonilmalla tai kun se on pitkän aikaa käyttämättä.

 • Käänny huoltotilanteissa aina valtuutetun huoltoteknikon puoleen. Apple TV on huollettava, jos se on vahingoittunut millään tavalla, kuten jos virtajohto tai -pistoke on vioittunut, jos sen päälle on kaatunut nestettä tai sen sisään on pudonnut esineitä, jos se on altistunut sateelle tai kosteudelle, jos se ei toimi normaalisti tai jos se on pudonnut.

Virta Apple TV:ssä ei ole virtakatkaisijaa. Jos haluat katkaista Apple TV:n virran, irrota virtajohto. Varmista, että virtajohto on aina helposti ulottuvilla. Kun liität tai irrotat Apple TV:n, pidä liitintä aina kiinni sen sivuilta. Vältä koskemasta liittimen metalliosaa.

Sijainti Älä käytä Apple TV:tä ulkona. Apple TV on tarkoitettu sisäkäyttöön. Älä sijoita Apple TV:n päälle tai sen läheisyyteen avotulta, kuten kynttilöitä. Älä käytä Apple TV:tä veden läheisyydessä. Älä altista Apple TV:tä tippuvalle tai roiskuvalle nesteelle äläkä aseta Apple TV:n päälle mitään nesteellä täytettyä esinettä, kuten maljakkoa. Älä siirrä Apple TV:tä, jos toinen laite, kuten televisio, tietokone tai muu sähkölaite on liitetty siihen.

VAROITUS: Tulipalon ja sähköiskun vaaran välttämiseksi älä altista Apple TV:tä sateelle, nesteille, kosteudelle, liialliselle lämmölle tai avotulelle.

Puhdistus ja hoito Kun puhdistat Apple TV:n, irrota virtajohto ja kaikki kaapelit. Käytä pehmeää, kuivaa ja nukkaamatonta liinaa. Vältä kosteuden joutumista aukkoihin. Älä käytä Apple TV:n puhdistamiseen ikkunanpesuaineita, kodin puhdistusaineita, suihkeita, liuottimia, alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.

Korjaaminen Älä tee korjauksia itse. Jos haluat lisätietoja huollon hankkimisesta, katso www.apple.com/support/appletv/service/faq/.

VAROITUS: Älä yritä avata tai purkaa Apple TV:tä. Siinä on sähköiskun vaara, ja takuu ei kata purkamisesta aiheutuneita vaurioita. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia.

Käsittely Virheellinen säilyttäminen tai käsitteleminen saattaa vahingoittaa Apple TV:tä. Varo pudottamasta Apple TV:tä, kun kuljetat sitä.

Käyttölämpötila Apple TV toimii 0–35 °C lämmössä ja sitä voidaan säilyttää -20–45 °C lämmössä. On normaalia, että Apple TV:n kotelo lämpenee käytettäessä. Apple TV:n kotelo on suunniteltu siirtämään lämpöä laitteen sisältä viileämpään ulkoilmaan.

Sairaudet Jos sinulla on sairaus, johon epäilet Apple TV:n voivan vaikuttaa (esim. kohtaukset, pyörtyminen, silmien rasitus tai päänsärky), pyydä lääkäriltä lisätietoja ennen Apple TV:n käyttöä.

Lääkinnälliset laitteet   Apple TV Remote -kaukosäädin sisältää radiolaitteita, jotka luovat sähkömagneettisia kenttiä. Nämä sähkömagneettiset kentät saattavat häiritä sydämentahdistimia, defibrillaattoreita ja muita lääketieteellisiä laitteita. Pidä Apple TV Remote -kaukosäädin vähintään 15 cm päässä sydämentahdistimesta tai defibrillaattorista. Jos epäilet, että Apple TV Remote -kaukosäädin häiritsee sydämentahdistinta tai muuta lääkinnällistä laitetta, lopeta sen käyttö ja kysy lääkäriltä lisätietoja lääkinnällisestä laitteesta.

Toistuvat liikkeet Kun teet toistuvia toimintoja, kuten pelaat pelejä Apple TV:llä, saatat tuntea satunnaista kipua käsissä, käsivarsissa, ranteissa, hartioissa, niskassa, kaulassa tai muualla kehossa. Jos tunnet kipua, lopeta toiminnot ja ota yhteyttä lääkäriin.

Apple TV Remote -kaukosäätimen lataaminen Lataa Apple TV Remote -kaukosäädin mukana tulevalla Lightning-kaapelilla tai muun valmistajan Made for iPhone -merkityllä Lightning-kaapelilla. Väärennettyjen tai vioittuneiden kaapeleiden tai latureiden käyttäminen tai lataaminen kosteassa paikassa saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon tai vahingoittaa Apple TV Remote -kaukosäädintä tai muuta omaisuutta. Kun lataat Apple TV Remote -kaukosäädintä virtalähteellä, varmista, että Lightning-kaapeli on liitetty kunnolla virtalähteeseen ennen virtalähteen kytkemistä pistorasiaan.

Lightning-kaapeli ja -liitin Vältä pitkittynyttä ihokosketusta liittimeen silloin, kun Lightning-kaapeli on liitettynä virtalähteeseen, koska se voi aiheuttaa kipua tai henkilövahingon. Käytä tervettä järkeä ja vältä tilanteita, joissa ihosi koskettaa Lightning-liitintä pitkään sen ollessa kytkettynä. Esimerkki: Jos Apple TV Remote -kaukosäädin on latautumassa tai Lightning-kaapeli on kytketty virtalähteeseen, älä istu tai nuku sen päällä tai aseta sitä peiton, tyynyn tai itsesi alle. Ole erityisen varovainen, jos sinulla on tila, joka vaikuttaa kykyysi tuntea lämpöä ihollasi.

Lightning-liittimen värin muuttuminen säännöllisessä käytössä on normaalia. Lika, roskat ja nesteille altistuminen saattaa aiheuttaa värimuutoksia. Jos haluat poistaa värimuutoksen tai jos kaapeli lämpenee käytön aikana tai ei lataa Apple TV Remote -kaukosäädintä, irrota Lightning-kaapeli tietokoneesta tai virtalähteestä ja puhdista se pehmeällä, kuivalla ja nukkaamattomalla liinalla. Älä käytä nesteitä tai puhdistustuotteita, kun puhdistat Lightning-liitintä.

Pelaaminen Pidä Apple TV Remote -kaukosäätimestä tiukasti kiinni ja vältä liiallisia liikkeitä, kun pelaat pelejä Apple TV:llä. Käytä Remote Loopia (myydään erikseen) ja pidä Apple TV Remote -kaukosäätimestä tiukasti kiinni, jotta et loukkaannu tai vahingoita Apple TV Remote -kaukosäädintä tai muuta omaisuutta.

Laitteen tiedot Tiedot, kuten mallinumero, sarjanumero ja sähkötiedot, löytyvät Apple TV:n pohjasta. Näet sarjanumeron näytöllä valitsemalla Asetuksissa Asetukset Yleiset > Tietoja.