Apple TV:n Kanadan säännöstenmukaisuuslausunto

Tämä laite täyttää Industry Canadan luvasta vapautettuja kaistoja koskevien RSS-standardien vaatimukset. Laitteen käyttöön sovelletaan seuraavia ehtoja: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja (2) tämän laitteen on siedettävä häiriö, myös mahdollisesti asiaankuulumatonta toimintaa aiheuttavat häiriöt.

Käyttö taajuudella 5150–5250 MHz on vain sisäkäyttöön, millä vähennetään mahdollista haitallista häirintää samakanavaisille mobiilisatelliittijärjestelmille.

Tehokkaat tutkat ovat taajuuksien 5250–5350 ja 5650–5850 MHz ensisijaisia käyttäjiä ja kyseiset tutkat saattavat häiritä ja/tai vahingoittaa LE-LAN-laitteita.

Radiotaajuussäteilylle altistuminen Tämän laitteen säteilemä energiamäärä täyttää FCC:n ja IC:n radiotaajuussäteilylle altistumiselle asettamat rajat. Tätä laitetta tulisi pitää käytön aikana vähintään 20 cm:n päässä käyttäjän kehosta.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

La bande 5150–5250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu’ils ont la priorité) pour les bandes 5250–5350 MHz et 5650–5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

L’exposition à l’énergie radiofréquence La puissance de sortie rayonné de cet appareil est conforme aux limites de la FCC/IC limites d'exposition aux fréquences radio. Cet appareil doit être utilisé avec une distance minimale de séparation de 20 cm entre l’appareil et le corps d’une personne.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)