Apple TV:n käynnistäminen uudelleen

Jos Apple TV ei reagoi, käynnistä se uudelleen.

Apple TV:n käynnistäminen uudelleen: Tee mikä tahansa seuraavista:

  • Pidä Valikko- ja kotipainikkeita Koti-painike painettuna, kunnes Apple TV:n tilavalo välkkyy nopeasti.

  • Irrota Apple TV pistorasiasta, odota viisi sekuntia ja kytke se takaisin.

  • Valitse Asetuksissa Asetukset Järjestelmä > Käynnistä uudelleen.