Zoomaus

Zoomauksella voit suurentaa Apple TV:n kuvaa. Voit hallita zoomausta ja panoroida zoomattua kuvaa kaukosäätimen kosketuspinnalla.

Zoomauksen laittaminen päälle tai pois päältä: Valitse Asetuksissa Asetukset Yleiset > Käyttöapu > Zoomaus. Voit myös käyttää Käyttöapu-oikotietä. Katso Käyttöapu-oikotie.

Lähentäminen ja loitontaminen: Kun zoomaus on päällä, paina Touch-kosketuspintaa kolme kertaa. Kaikki korostetut kohteet suurennetaan automaattisesti.

Zoomauksen kohdistuksen siirtäminen: Napauttamalla Touch-kosketuspinnan ylä- tai alaosassa tai vasemmassa tai oikeassa reunassa voit liikkua kyseiseen suuntaan yhden näyttökohteen verran.

Suurennuksen säätäminen Napauta Touch-kosketuspintaa ja vedä ylös- tai alaspäin kahdella sormella. Jos haluat rajoittaa enimmäissuurennusta, valitse Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > Zoomaus > Suurin zoomaustaso.

Panoroinnin laittaminen päälle ja pois päältä: Napauta Touch-kosketuspintaa kahdella sormella.

Panoroiminen: Vedä panoroitaessa sormea kosketuspinnalla.

Valittuna olevan näyttökohteen puhuminen: Paina hakupainiketta Zoomaus kahdesti.