VoiceOver

VoiceOverilla voit ohjata Apple TV:tä näkemättä näyttöä. Liikut näytöllä käyttämällä yksinkertaisia eleitä Apple TV Remote -kaukosäätimen kosketuspinnalla ja kuuntelet, kun VoiceOver puhuu korostamasi kohteet.

Kun korostat kohteen, VoiceOver puhuu kohteen ja siihen mahdollisesti liittyvän tekstin. Pienen viiveen jälkeen VoiceOver puhuu muut näytöllä mahdollisesti olevat tekstikohteet, kuten elokuvien kuvaukset tai näyttelijät.

VoiceOverin laittaminen päälle: Valitse Asetuksissa Asetukset Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver. Voit myös käyttää Käyttöapu-oikotietä. Katso Käyttöapu-oikotie.

VoiceOver-roottorin käyttäminen: Avaa lisäsäätimiä sisältävä VoiceOver-roottori pyörittämällä kahta sormea pisteen ympäri Touch-kosketuspinnalla. Käytettävissä olevat roottorisäätimet riippuvat siitä, mitä olet tekemässä.

Navigoiminen: Liikuta sormea Touch-kosketuspinnalla. VoiceOver puhuu valitsemasi valikot ja tekstikohteet.

  • Valinnan siirtäminen: Pyyhkäise ylöspäin, alaspäin, vasemmalle tai oikealle.

  • Edellisen tai seuraavan roottorisäätimen valitseminen: Pyöritä kahta sormea vasemmalle tai oikealle.

  • Roottorisäätimen säätäminen: Pyyhkäise ylös- tai alaspäin. Jos haluat esimerkiksi säätää puhenopeutta, pyöritä kahta sormea, kunnes VoiceOverin puhenopeussäädin on valittuna. Sitten voit nopeuttaa tai hidastaa puhetta pyyhkäisemällä ylös tai alas.

  • Puhuminen nykyisestä tekstikohteesta näytön alareunaan: Pyyhkäise alaspäin kahdella sormella.

  • Koko näytön kohteiden puhuminen ylhäältä alkaen: Pyyhkäise ylöspäin kahdella sormella tai pidä toistopainiketta painettuna.

  • Puhumisen keskeyttäminen: Napauta kerran kahdella sormella. Jatka napauttamalla uudelleen kahdella sormella, tai valitse toinen kohde.

Muokatun roottoritoiminnon suorittaminen: Pyöritä kahdella sormella, kunnes roottorissa on valittuna Muokatut toiminnot. Voit selata muokattuja toimintoja pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin ja suorittaa toiminnon painamalla Touch-kosketuspintaa.

VoiceOverin laittaminen pois päältä: Valitse Asetuksissa Asetukset Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver. Voit myös käyttää Käyttöapu-oikotietä.