Το App Store με μια ματιά

Χρησιμοποιήστε το App Store App Store για να δείτε, να αγοράσετε και να λάβετε εφαρμογές στο Apple TV.

App Store

Σημείωση: Το App Store δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές. Συγκεκριμένες δυνατότητες όπως τα «Κορυφαία» και οι «Κατηγορίες» ενδέχεται να μην διατίθεται σε όλες τις περιοχές.