Εύρεση εφαρμογών

Εάν γνωρίζετε τι αναζητάτε, επιλέξτε «Αναζήτηση»: Εναλλακτικά, επιλέξτε «Κατηγορίες» (εάν διατίθενται) για αναζήτηση κατά τύπο εφαρμογής.

Πρόσβαση σε εφαρμογές μελών της οικογένειας: Όταν είναι ενεργοποιημένη η Οικογενειακή κοινή χρήση, μπορείτε να προβάλλετε και να πραγματοποιήσετε λήψη εφαρμογών που έχουν αγοράσει άλλα μέλη της οικογένειας. Επιλέξτε «Αγορασμένα», επιλέξτε «Οικογενειακή κοινή χρήση» και μετά επιλέξτε το όνομα ενός μέλους της οικογένειας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Οικογενειακή κοινή χρήση.