Αγορά και λήψη εφαρμογών

Το App Store εμφανίζει τη σελίδα λεπτομερειών μιας εφαρμογής

Επιλέξτε την τιμή της εφαρμογής (ή επιλέξτε «Απόκτηση» για δωρεάν εφαρμογή) και μετά πιέστε την επιφάνεια Touch για να αγοράσετε την εφαρμογή.

  • Εάν εμφανίζεται το εικονίδιο iCloud αντί για την τιμή, τότε έχετε αγοράσει ήδη την εφαρμογή και μπορείτε να πραγματοποιήσετε πάλι λήψη της χωρίς χρέωση.

  • Εάν εμφανίζεται η ένδειξη «Άνοιγμα» αντί για την τιμή, τότε έχετε εγκαταστήσει ήδη την εφαρμογή. Επιλέξτε «Άνοιγμα» για εκκίνηση της εφαρμογής.

Καθώς πραγματοποιείται λήψη ή ενημέρωση μιας εφαρμογής, στην οθόνη Αφετηρίας εμφανίζεται το εικονίδιό της με μια ένδειξη προόδου.

Έλεγχος αγορών Οικογενειακής κοινής χρήσης: Όταν είναι ενεργοποιημένη η Οικογενειακή κοινή χρήση, ο οργανωτής μπορεί να ελέγξει αγορές που κάνουν άλλα μέλη της οικογένειας με ηλικία κάτω των 18 ετών. Για παράδειγμα, αν έχει οριστεί η επιλογή «Ερώτηση για αγορά» για τα νεότερα μέλη της οικογένειας (ρύθμιση παραμέτρων στο iTunes σε Mac ή συσκευή iOS), τότε όταν αυτά τα μέλη προσπαθήσουν να αγοράσουν κάτι, αποστέλλεται μήνυμα στον οργανωτή οικογένειας για έγκριση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση της Οικογενειακής κοινής χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Οικογενειακή κοινή χρήση.

Σημείωση: Οι περιορισμοί ηλικίας για την «Ερώτηση για αγορά» διαφέρουν ανά περιοχή.

Περιορισμός αγορών εντός εφαρμογών: Πολλές εφαρμογές παρέχουν πρόσθετο περιεχόμενο ή βελτιώσεις επί πληρωμή. Για τον περιορισμό των αγορών που μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός μιας εφαρμογής, στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στα «Γενικά» > «Περιορισμοί» (βεβαιωθείτε ότι οι Περιορισμοί είναι ενεργοποιημένοι) και απενεργοποιήστε τις «Αγορές εντός εφαρμογής». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Περιορισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα Περιορισμός παρακολούθησης.

Απενεργοποίηση αυτόματων ενημερώσεων. Από προεπιλογή, πραγματοποιείται αυτόματη ενημέρωση των εφαρμογών όταν είναι διαθέσιμες νέες εκδόσεις. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στις «Εφαρμογές» > «Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών».

Εάν η «Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών» είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε εφαρμογή στο App Store για να ελέγξετε εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση και να την ενημερώσετε χειροκίνητα εκεί.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή εφαρμογών, ανατρέξτε στην ενότητα Προσαρμογή της οθόνης Αφετηρίας.