Προβολή φωτογραφιών και βίντεο

Εφαρμογή «Φωτογραφίες»

Η εφαρμογή Φωτογραφίες σάς επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες υπηρεσίες για προβολή φωτογραφιών και βίντεο που μοιράζονται από τον λογαριασμό σας στο iCloud:

  • Η Ροή φωτογραφιών μου: Η «Ροή φωτογραφιών μου», η οποία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή στις συσκευές iOS σας, στέλνει αυτόματα νέες φωτογραφίες που έχουν ληφθεί σε μια συσκευή iOS στις άλλες συσκευές σας που χρησιμοποιούν τη δυνατότητα «Η ροή φωτογραφιών μου», συμπεριλαμβανομένου του Apple TV.

  • Κοινή χρήση φωτογραφιών iCloud: Μπορείτε να προβάλλετε άλμπουμ φωτογραφιών και βίντεο που μοιράζονται από άλλη συσκευή iOS ή Mac μέσω της Κοινής χρήσης φωτογραφιών iCloud ή να προβάλλετε τα κοινόχρηστα άλμπουμ άλλων ατόμων εάν έχετε εγγραφεί συνδρομητές.

Σημείωση: Οι φωτογραφίες που μοιράζονται μέσω της Οικιακής κοινής χρήσης από το iTunes στον υπολογιστή σας εμφανίζονται μόνο στην εφαρμογή «Υπολογιστές» Εικονίδιο της εφαρμογής «Υπολογιστές», όχι στην εφαρμογή «Φωτογραφίες» Εικονίδιο της εφαρμογής «Φωτογραφίες». Ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή φωτογραφιών από τον υπολογιστή σας σε Apple TV.

Ενεργοποίηση της κοινής χρήσης φωτογραφιών: Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στην επιλογή «Λογαριασμοί» > iCloud και μετά ενεργοποιήστε τη «Ροή φωτογραφιών μου» ή την «Κοινή χρήση φωτογραφιών iCloud».

Περιήγηση στις πιο πρόσφατες φωτογραφίες σας: Ανοίξτε τις «Φωτογραφίες» Φωτογραφίες για να δείτε τις πιο πρόσφατες φωτογραφίες σας να εμφανίζονται στην οθόνη. Επιλέξτε «Δραστηριότητα» και μετά σαρώστε αριστερά ή δεξιά στην επιφάνεια Touch για περιήγηση στις φωτογραφίες ή επιλέξτε μια φωτογραφία για να την προβάλλετε σε πλήρη οθόνη.

Προβολή του άλμπουμ Ροής φωτογραφιών σας: Επιλέξτε «Ροή φωτογραφιών» στην επιλογή «Τα άλμπουμ μου» και μετά σαρώστε αριστερά ή δεξιά στην επιφάνεια Touch για περιήγηση στις φωτογραφίες. Για να προβάλλετε και να περιηγηθείτε σε φωτογραφίες σε πλήρη οθόνη, επιλέξτε μια φωτογραφία και μετά σαρώσετε αριστερά ή δεξιά.

Προβολή κοινόχρηστου άλμπουμ: Επιλέξτε ένα άλμπουμ στην επιλογή «Τα άλμπουμ μου» και μετά σαρώστε αριστερά ή δεξιά στην επιφάνεια Touch για περιήγηση στις φωτογραφίες. Για να προβάλλετε και να περιηγηθείτε σε φωτογραφίες σε πλήρη οθόνη, επιλέξτε μια φωτογραφία και μετά σαρώσετε αριστερά ή δεξιά. Για να προβάλλετε μια λίστα ατόμων που έχουν εγγραφεί συνδρομητές σε αυτό το κοινόχρηστο άλμπουμ, επιλέξτε «Άτομα».

Προβολή σχολίων και επισήμανση φωτογραφιών ως «μου αρέσει» σε κοινόχρηστο άλμπουμ: Επιλέξτε μια φωτογραφία σε ένα κοινόχρηστο άλμπουμ ώστε να εμφανιστεί σε πλήρη οθόνη και μετά πιέστε την επιφάνεια Touch για να προβάλλετε το πότε δημοσιεύτηκε η φωτογραφία καθώς και σχόλια από άλλα άτομα. Για να επισημάνετε μια φωτογραφία ως «μου αρέσει», πιέστε ξανά την επιφάνεια Touch.

Διαγραφή κοινόχρηστου άλμπουμ: Επιλέξτε ένα άλμπουμ στην επιλογή «Τα άλμπουμ μου», επιλέξτε «Άτομα» και μετά επιλέξτε «Διαγραφή κοινόχρηστης ροής».