Καθορισμός φωτογραφιών ως προφύλαξη οθόνης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα άλμπουμ στις Φωτογραφίες ως προφύλαξη οθόνης στο Apple TV σας.

Καθορισμός προφύλαξης οθόνης: Επιλέξτε ένα άλμπουμ και μετά επιλέξτε «Προφύλαξη οθόνης» και επιβεβαιώστε.

Προσαρμογή ρυθμίσεων προφύλαξης οθόνης: Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στα «Γενικά» > «Προφύλαξη οθόνης». Δείτε την ενότητα Προφυλάξεις οθόνης.