Δημιουργία παρουσίασης

Μπορείτε να προβάλλετε τα άλμπουμ φωτογραφιών σας ως παρουσίαση στο Apple TV.

Δημιουργία παρουσίασης: Επιλέξτε ένα άλμπουμ ή μια ροή φωτογραφιών στην επιλογή «Τα άλμπουμ μου» και μετά επιλέξτε «Παρουσίαση». Επιλέξτε τις ρυθμίσεις παρουσίασης που θέλετε και μετά επιλέξτε «Έναρξη παρουσίασης».

Καθορισμός ρυθμίσεων παρουσίασης: Προτού ξεκινήσετε την παρουσίαση, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για εξατομίκευση της παρουσίασής σας.

  • Τυχαία σειρά φωτογραφιών: Ενεργοποιήστε την επιλογή για να εμφανίζονται οι φωτογραφίες σας με τυχαία σειρά.

  • Επανάληψη φωτογραφιών: Ενεργοποιήστε την επιλογή για να αναπαράγεται συνεχόμενα η παρουσίαση.

  • Θέμα: Επιλέξτε ένα θέμα παρουσίασης για να εφαρμόσετε διαφορετικό στιλ στην παρουσίασή σας.

  • Χρόνος ανά διαφάνεια: Επιλέξτε τη χρονική διάρκεια εμφάνισης κάθε φωτογραφίας στην οθόνη.

  • Μετάβαση: Επιλέξτε το εφέ μετάβασης που χρησιμοποιείται μεταξύ φωτογραφιών.