Ρυθμίσεις ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών iTunes

Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στις «Εφαρμογές» > «Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές iTunes» για να αλλάξετε αυτές και άλλες ρυθμίσεις.

Αλλαγή της ανάλυσης βίντεο για αγορές και ενοικιάσεις: Από προεπιλογή, ενοικιάζετε, αγοράζετε και αναπαράγετε βίντεο iTunes σε ανάλυση 1080p, για την οποία απαιτείται γρήγορη σύνδεση στο Διαδίκτυο. Εάν η σύνδεσή σας είναι πιο αργή, επιλέξτε «Ανάλυση βίντεο» και μετά επιλέξτε μια χαμηλότερη ανάλυση.

Αλλαγή της ανάλυσης βίντεο για προεπισκοπήσεις: Από προεπιλογή, οι προεπισκοπήσεις στο iTunes προβάλλονται σε υψηλή ευκρίνεια (HD). Για να προβάλλετε προεπισκοπήσεις σε τυπική ευκρίνεια (SD), επιλέξτε «Τυπική ευκρίνεια».