Συντόμευση Προσβασιμότητας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Apple TV ώστε να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί μια συγκεκριμένη ρύθμιση προσβασιμότητας πιέζοντας το κουμπί Κουμπί μενού τρεις φορές.

Καθορισμός της συντόμευσης Προσβασιμότητας: Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στα «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > «Συντόμευση προσβασιμότητας» και επιλέξτε μια επιλογή: