Μείωση της κίνησης οθόνης

Μπορείτε να διακόψετε την κίνηση εικονιδίων εφαρμογών, αφισών ταινιών και ορισμένων άλλων στοιχείων οθόνης στο Apple TV.

Μείωση κίνησης: Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στα «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» και μετά ενεργοποιήστε τη «Μείωση κίνησης».