Κλειστές λεζάντες και υπότιτλοι

Εάν προτιμάτε ειδικές προσβάσιμες λεζάντες, όπως π.χ. οι υπότιτλοι για κωφούς και άτομα με δυσκολίες ακοής (SDH), μπορείτε να ρυθμίσετε το Apple TV ώστε να τις εμφανίζει όταν διατίθενται. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την εμφάνιση των υποτίτλων και των λεζαντών.

Σημείωση: Δεν περιλαμβάνουν όλα τα βίντεο κλειστές λεζάντες.

Ενεργοποίηση κλειστών λεζαντών και SDH: Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στα «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > και μετά ενεργοποιήστε τις «Κλειστές λεζάντες και SDH». Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τη Συντόμευση Προσβασιμότητας. Δείτε την ενότητα Συντόμευση Προσβασιμότητας.

Προσαρμογή υποτίτλων και λεζαντών: Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στα «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > «Στιλ», όπου μπορείτε να επιλέξετε ένα υπάρχον στιλ λεζαντών ή να δημιουργήσετε ένα δικό σας στιλ βάσει των προτιμήσεών σας για:

  • γραμματοσειρά, μέγεθος και χρώμα

  • Χρώμα και αδιαφάνεια φόντου

  • Αδιαφάνεια κειμένου, στιλ άκρων και επισήμανση