Αύξηση της αντίθεσης οθόνης

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορείτε να αυξήσετε την αντίθεση οθόνης για να μπορείτε να βλέπετε πιο εύκολα τα στοιχεία στο Apple TV.

Αφαίρεση φόντων θολής εικόνας: Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στα «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > «Αύξηση αντίθεσης». και μετά ενεργοποιήστε τη «Μείωση διαφάνειας».

Επιπλέον επισήμανση επιλεγμένων στοιχείων: Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στα «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > «Αύξηση αντίθεσης». και μετά ενεργοποιήστε το «Στιλ εστίασης».