Χρήση καθολικού τηλεχειριστηρίου για έλεγχο του Apple TV

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τηλεχειριστήριο υπερύθρων για τον έλεγχο του Apple TV. Πρέπει απλώς να επιτρέψετε στο άλλο τηλεχειριστήριο να «μάθει» τα σήματα που εκπέμπει το Apple TV Remote.

Εκμάθηση τηλεχειριστηρίου υπερύθρων για έλεγχο του Apple TV: Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στα «Remote και συσκευές» > «Εκμάθηση τηλεχειριστηρίου» και μετά ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Apple TV Remote για έλεγχο της τροφοδοσίας και της έντασης ήχου της τηλεόρασης ή του δέκτη σας: Ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος του συστήματος οικιακής ψυχαγωγίας σας μέσω του Apple TV Remote.