Προσαρμογή ρυθμίσεων βίντεο και ήχου

Υπάρχουν χειριστήρια και ρυθμίσεις που μπορείτε να ρυθμίσετε για να εξατομικεύσετε την προβολή και την ακρόαση. Για παράδειγμα, μπορείτε:

  • Βεβαιωθείτε ότι η ανάλυση εξόδου του Apple TV αντιστοιχεί στην εγγενή ανάλυση της τηλεόρασής σας

  • Ελέγξτε εάν το Apple TV εξάγει κωδικοποιημένο ήχο Dolby Digital

  • Στείλτε εξόδου ήχου σε ακουστικά Bluetooth ή εναλλακτικά ηχεία

  • Επιλέξτε τι γλώσσα θα χρησιμοποιείται για υπότιτλους και κομμάτια ήχου σε περιεχόμενο ξένης γλώσσας

Καθορίστε τη γλώσσα του ήχου και των υπότιτλων: Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στην επιλογή «Ήχος και βίντεο» και επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε στη «Γλώσσα ήχου» ή στη «Γλώσσα υπότιτλων».

Σημείωση: Εάν η γλώσσα που επιλέξετε δεν είναι διαθέσιμη, θα χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη γλώσσα—αυτή που σχετίζεται με την περιοχή σας ή αυτή που έχει επιλεχθεί στις γενικές ρυθμίσεις.

Αποστολή εξόδου ήχου σε ακουστικά Bluetooth ή σε άλλο ηχείο AirPlay: Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στην επιλογή «Ήχος και βίντεο» > «Έξοδος ήχου».

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Σύνδεση συσκευών Bluetooth στο Apple TV.

Παρακολούθηση Apple TV χωρίς να ενοχλείτε άλλα άτομα: Το Apple TV μπορεί να χαμηλώσει το γενικό επίπεδο ήχου με μείωση της ακουστότητας της μουσικής και των ηχητικών εφέ. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο, σαρώστε προς τα κάτω για να ανοίξετε το τμήμα «Πληροφορίες», επιλέξτε «Ήχος» και μετά «Μείωση δυνατών ήχων».

Οθόνη αναπαραγωγής που εμφανίζει το αναπτυσσόμενο μενού «Ήχος» και επιλεγμένη τη «Μείωση δυνατών ήχων»

Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση για όλα τα βίντεο, στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στην επιλογή «Ήχος και βίντεο» > «Μείωση δυνατών ήχων».

Προσαρμογή άλλων ρυθμίσεων ήχου και βίντεο: Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε άλλες ρυθμίσεις που σχετίζονται με ήχο ή βίντεο, όπως τα «Ηχητικά εφέ και μουσική», τα «Κλικ πλοήγησης», τη λειτουργία «Ήχος surround», τις ρυθμίσεις «Έξοδος HDMI» και την «Ανάλυση». Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στην επιλογή «Ήχος και βίντεο».