Περιορισμός παρακολούθησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Apple TV ώστε να περιορίσετε συγκεκριμένο περιεχόμενο προκειμένου να το παρακολουθούν ή να πραγματοποιούν αγορές μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες. Αυτή η ενέργεια ονομάζεται γονικός έλεγχος. Μπορείτε να περιορίσετε μια ποικιλία περιεχομένου και δραστηριοτήτων όπως:

  • Αγορά ταινιών, τηλεοπτικών εκπομπών και εφαρμογών

  • Πραγματοποίηση αγορών εντός εφαρμογών

  • Αναπαραγωγή ταινιών ή τηλεοπτικών εκπομπών iTunes βάσει καταλληλότητας περιεχομένου

  • Άνοιγμα εφαρμογών βάσει καταλληλότητας ηλικίας

  • Προβολή περιεχομένου που έχει προσδιοριστεί ως ακατάλληλο

  • Συμμετοχή σε παιχνίδια πολλαπλών παικτών στο Game Center

  • Προσθήκη φίλων στο Game Center

  • Αλλαγή ρυθμίσεων AirPlay ή Τοποθεσίας

Σημείωση: Οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εφαρμογές τρίτων. Για περιορισμό περιεχομένου τρίτων, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τις συγκεκριμένες εφαρμογές είτε εντός των εφαρμογών είτε από τις «Ρυθμίσεις» Εικονίδιο της εφαρμογής «Ρυθμίσεις», μεταβαίνοντας στις «Εφαρμογές».

Για τον καθορισμό ή την παράκαμψη περιορισμών, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό.

Ενεργοποίηση των περιορισμών: Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στα «Γενικά» > «Περιορισμοί» και μετά ενεργοποιήστε την επιλογή «Περιορισμοί». Θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν τετραψήφιο κωδικό.

Όταν εισαγάγετε και επαληθεύσετε τον κωδικό, θα ενεργοποιηθούν οι περιορισμοί και οι άλλες επιλογές στο μενού «Περιορισμοί».

Αλλαγή του κωδικού: Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στα «Γενικά» > «Περιορισμοί». Επιλέξτε «Αλλαγή κωδικού», εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό και μετά εισαγάγετε τον νέο κωδικό.

Ρύθμιση παραμέτρων των τύπων περιεχομένου υπό περιορισμό: Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στα «Γενικά» > «Περιορισμοί» και εισαγάγετε τον κωδικό εάν απαιτείται. Μπορείτε να περιορίσετε αγορές και ενοικιάσεις από το iTunes Store, επιτρεπόμενους τύπους περιεχομένου, ρυθμίσεις Game Center και άλλες ρυθμίσεις.

Πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τους περιορισμούς για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των ρυθμίσεων περιορισμού. Για να προσπελάσετε περιορισμένο περιεχόμενο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό κάθε φορά.

Αφαίρεση όλων των περιορισμών: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά όλους τους περιορισμούς και να τους ενεργοποιήσετε εκ νέου αργότερα. Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στα «Γενικά» > «Περιορισμοί», επιλέξτε «Περιορισμοί», εισαγάγετε τον κωδικό και μετά απενεργοποιήστε την επιλογή «Περιορισμοί».

Εάν χρησιμοποιείτε την Οικογενειακή κοινή χρήση, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή iOS σας για να περιορίσετε το περιεχόμενο που μπορούν να αγοράσουν τα μέλη της οικογένειας—συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησης της επιλογής «Ερώτηση για αγορά», η οποία επιτρέπει την αγορά στοιχείων από παιδιά μόνο μετά από γονική έγκριση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Οικογενειακή κοινή χρήση.