Κοινή χρήση Apple TV με πολλαπλούς χρήστες

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ξεχωριστούς λογαριασμούς Apple ID για τις ακόλουθες υπηρεσίες στο Apple TV:

  • iCloud: Φωτογραφίες

  • iTunes Store και App Store: ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές iTunes, Apple Music και App Store

  • Game Center: Παιχνίδι με φίλους

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε διαφορετικά Apple ID και συνθηματικά για το iCloud, το iTunes (και το App Store) και το Game Center. Μόνο ένα Apple ID μπορεί να είναι ενεργοποιημένο για κάθε υπηρεσία τη φορά.

Εναλλαγή του λογαριασμού που χρησιμοποιείται για αγορά ταινιών, τηλεοπτικών εκπομπών και εφαρμογών: Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στο στοιχείο «Λογαριασμοί» > «iTunes και App Store» και μετά εισαγάγετε ένα νέο Apple ID.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η Οικογενειακή κοινή χρήση, μπορείτε να βλέπετε ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και εφαρμογές που έχουν αγοράσει άλλα μέλη της οικογένειας χωρίς να αλλάζετε λογαριασμούς. Ανατρέξτε στην ενότητα Οικογενειακή κοινή χρήση.

Εμφάνιση της αγορασμένης μουσικής άλλου χρήστη: Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στο στοιχείο «Λογαριασμοί» > «iTunes και App Store» και εισαγάγετε το Apple ID του άλλου χρήστη.

Αλλαγή λογαριασμού iCloud: Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στο στοιχείο «Λογαριασμοί» > iCloud και εισαγάγετε ένα νέο Apple ID.

Αλλαγή λογαριασμού Game Center: Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στο στοιχείο «Λογαριασμοί» > Game Center και εισαγάγετε ένα νέο Apple ID.

Εναλλαγή μεταξύ λογαριασμών μελών της οικογένειας: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε απευθείας εναλλαγή μεταξύ των λογαριασμών iTunes των μελών της οικογένειας, χωρίς να χρειάζεται να εισαγάγετε εκ νέου το Apple ID σας. Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στην επιλογή «Λογαριασμοί» > « iTunes και App Store» και μετά επιλέξτε το όνομα ενός μέλους της οικογένειας στη λίστα. Μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε το συνθηματικό για τον λογαριασμό του συγκεκριμένου μέλους της οικογένειας.