Επανεκκίνηση Apple TV

Εάν το Apple TV δεν ανταποκρίνεται, δοκιμάστε να το επανεκκινήσετε.

Επανεκκίνηση Apple TV: Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά Μενού και Home Κουμπί Αφετηρίας έως ότου να αναβοσβήσει γρήγορα η λυχνία κατάστασης του Apple TV.

  • Αποσυνδέστε το Apple TV από την πρίζα ρεύματος, περιμένετε πέντε δευτερόλεπτα και μετά συνδέστε το πάλι.

  • Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στο «Σύστημα» και επιλέξτε «Επανεκκίνηση».