Επαναφορά Apple TV

Εάν το Apple TV εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται μετά την επανεκκίνηση, δοκιμάστε να εκτελέσετε επαναφορά του. Με την επαναφορά του Apple TV, σβήνονται όλα τα δεδομένα.

Επαναφορά Apple TV: Κάντε τα εξής:

  • Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στο «Σύστημα» > «Επαναφορά» και μετά επιλέξτε «Επαναφορά». Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για την επαναφορά του Apple TV, οπότε κάντε υπομονή.

  • Εάν το Apple TV συνεχίζει να μην ανταποκρίνεται, αποσυνδέστε το καλώδια τροφοδοσίας και το καλώδιο HDMI από το Apple TV. Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου USB-C (πωλείται ξεχωριστά) στο Apple TV και το άλλο άκρο στον υπολογιστή σας. Ανοίξτε το iTunes στον υπολογιστή σας, επιλέξτε Apple TV στη λίστα «Πηγές» και μετά επιλέξτε «Επαναφορά».

Περιεκτικές πληροφορίες υποστήριξης διατίθενται επίσης στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση www.apple.com/support/appletv.