Ενημέρωση λογισμικού Apple TV

Θα εμφανίζεται ένα μήνυμα στο Apple TV όταν είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε για ενημερώσεις ή να ρυθμίσετε το Apple TV να ενημερώνεται αυτόματα.

Έλεγχος για ενημερώσεις: Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στο «Σύστημα» > «Ενημερώσεις λογισμικού» και επιλέξτε «Έλεγχος για ενημερώσεις». Εάν είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση, εμφανίζεται ένα μήνυμα. Επιλέξτε «Λήψη και εγκατάσταση» για να ξεκινήσει η λήψη. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, μην αποσυνδέσετε το Apple TV σας. Η λυχνία κατάστασης ενδέχεται να αναβοσβήνει αργά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.

Καθορισμός αυτόματων ενημερώσεων: Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στο «Σύστημα» > «Ενημερώσεις λογισμικού» και επιλέξτε «Αυτόματη ενημέρωση».