Αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου

Εάν διαμορφώσατε αρχικά το Apple TV με χρήση ενσύρματου δικτύου, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγή σε ασύρματο δίκτυο χωρίς να χρειαστεί να διαμορφώσετε ξανά το Apple TV.

Αλλαγή από ενσύρματο σε ασύρματο δίκτυο: Αποσυνδέστε το καλώδιο Ethernet από το Apple TV. Στη συνέχεια, στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, επιλέξτε «Δίκτυο» και συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi.