Έλεγχος του συστήματος οικιακής ψυχαγωγίας σας μέσω του Apple TV Remote

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Apple TV Remote για να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε την τηλεόρασή σας, να αλλάζετε την είσοδο στο Apple TV σας, ακόμη και να ελέγχετε την ένταση ήχου.

Χρήση του Apple TV Remote για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τηλεόρασής σας: Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στα «Remote και συσκευές» > «Ενεργοποιήστε την τηλεόραση με το Remote».

Χρήση του Apple TV Remote για έλεγχο της έντασης ήχου της τηλεόρασης ή του δέκτη σας: Στις «Ρυθμίσεις» Ρυθμίσεις, μεταβείτε στην ενότητα «Remote και συσκευές» > «Έλεγχος έντασης ήχου».

Σημείωση: Αυτές οι ρυθμίσεις ενδέχεται να μη λειτουργούν σε όλες τις συσκευές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Υποστήριξη για το Apple TV.