Περιορισμός παρακολούθησης
Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Apple TV ώστε να περιορίσετε συγκεκριμένο περιεχόμενο προκειμένου να…

Διαχείριση χώρου αποθήκευσης
Το Apple TV σας αναπαράγει ροή βίντεο και μουσικής, αλλά αποθηκεύει τις εφαρμογές τοπικά. Όσες…

Κοινή χρήση Apple TV με πολλαπλούς χρήστες
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ξεχωριστούς λογαριασμούς Apple ID για τις ακόλουθες υπηρεσίες στο Apple TV: iCloud:…

Οικογενειακή κοινή χρήση
Η σάς επιτρέπει να μοιράζεστε εφαρμογές και προνόμια προβολής με έως και έξι μέλη της…

Προσαρμογή ρυθμίσεων βίντεο και ήχου
Υπάρχουν χειριστήρια και ρυθμίσεις που μπορείτε να ρυθμίσετε για να εξατομικεύσετε την προβολή και την…

Σύνδεση συσκευών Bluetooth στο Apple TV
Ίσως να θέλετε να συνδέσετε μια συσκευή Bluetooth στο Apple TV σας—όπως πιστοποιημένο χειριστήριο παιχνιδιών…

Έλεγχος του συστήματος οικιακής ψυχαγωγίας σας μέσω του Apple TV Remote
Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Apple TV Remote για να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε…

Χρήση καθολικού τηλεχειριστηρίου για έλεγχο του Apple TV
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τηλεχειριστήριο υπερύθρων για τον έλεγχο του Apple TV. Πρέπει απλώς να…

Αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου
Εάν διαμορφώσατε αρχικά το Apple TV με χρήση ενσύρματου δικτύου, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγή σε…

Αλλαγή της γλώσσας ή της μορφής περιοχής
Την πρώτη φορά που θα διαμορφώσετε το Apple TV σας, επιλέγετε τη γλώσσα που θα…