Ροή περιεχομένου μέσω της Οικιακής κοινής χρήσης

Μπορείτε να αναπαράγετε ροή μουσικής, ταινιών, τηλεοπτικών εκπομπών, φωτογραφιών και άλλου περιεχομένου iTunes από υπολογιστή ή συσκευή iOS στο Apple TV σας. Οι παράμετροι τόσο της συσκευής όσο και του Apple TV πρέπει να έχουν ρυθμιστεί για χρήση του ίδιου λογαριασμού iTunes.

Ρύθμιση παραμέτρων υπολογιστή: Στο iTunes, επιλέξτε «Αρχείο» > «Οικιακή κοινή χρήση» και «Ενεργοποίηση Οικιακής κοινής χρήσης». Εισαγάγετε το Apple ID και το συνθηματικό σας και μετά κάντε κλικ στην «Ενεργοποίηση Οικιακής κοινής χρήσης».

Σημείωση: Στα Windows 7 και Windows 8, τα μενού iTunes είναι κρυμμένα από προεπιλογή. Για να τα εμφανίσετε προσωρινά, πατήστε το πλήκτρο Alt.

Ρύθμιση παραμέτρων συσκευής iOS: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Βίντεο» ή στις «Ρυθμίσεις» > «Μουσική» και ενεργοποιήστε την «Οικιακή κοινή χρήση». Εισαγάγετε το Apple ID και το συνθηματικό σας.

Εάν διαμορφώσετε το Apple TV και πολλαπλές συσκευές με το ίδιο Apple ID, το περιεχόμενο από όλες τις συσκευές θα είναι διαθέσιμο στο Apple TV σας.

Ρύθμιση παραμέτρων Apple TV: Στο Apple TV, στις «Ρυθμίσεις» Εικονίδιο ρυθμίσεων επιλέξτε «Λογαριασμοί» > «Οικιακή κοινή χρήση». Ενεργοποιήστε την Οικιακή κοινή χρήση και μετά εισαγάγετε το Apple ID και το συνθηματικό σας.

Αναπαραγωγή ροής περιεχομένου στο Apple TV: Όταν ρυθμίσετε τις παραμέτρους όλων των συσκευών σας με χρήση του ίδιου Apple ID, επισημάνετε τους «Υπολογιστές» Οικιακή κοινή χρήση στην οθόνη Αφετηρίας του Apple TV και πιέστε την επιφάνεια Touch. Εμφανίζονται οι βιβλιοθήκες από τις κοινόχρηστες συσκευές σας και μπορείτε να προβάλλετε ή να αναπαράγετε οποιοδήποτε περιεχόμενο από οποιαδήποτε βιβλιοθήκη.