Προβολή φωτογραφιών από τον υπολογιστή σας σε Apple TV

Μπορείτε να μοιραστείτε φωτογραφίες από τον υπολογιστή σας στο Apple TV. Επιλέξτε ποιες φωτογραφίες θέλετε να μοιραστείτε βάσει άλμπουμ στις Φωτογραφίες σε Mac ή απλώς επιλέξτε έναν φάκελο στο Mac σας.

Κοινή χρήση φωτογραφιών στο Apple TV: Στο iTunes στο Mac σας, επιλέξτε «Αρχείο» > «Οικιακή κοινή χρήση» > «Επιλογή φωτογραφιών για κοινή χρήση μέσω Apple TV».

Ανοίγει το παράθυρο «Προτιμήσεις κοινής χρήσης φωτογραφιών». Επιλέξτε «Κοινή χρήση φωτογραφιών από» και μετά επιλέξτε «Φωτογραφίες» ή iPhoto ή επιλέξτε έναν φάκελο για κοινή χρήση. Επιλέξτε εάν θέλετε να μοιραστείτε φωτογραφίες και άλμπουμ ή απλώς επιλεγμένα άλμπουμ και μετά κάντε κλικ στην «Εφαρμογή».

Τα άλμπουμ φωτογραφιών ή οι φάκελοι που μοιράζεστε εμφανίζονται στην εφαρμογή «Υπολογιστές» Οικιακή κοινή χρήση.